• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας' | 4 Οκτωβρίου 2020, 18:05

    Άρθρο 13 ● Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων Αναφορικά με την πρόσθεση του αρ. 6 στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 όπου προβλέπεται ότι: «6. Κάθε μεταφορά του θεραπευόμενου διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα με τη συνοδεία του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση, οι νοσηλευτές που μεταφέρουν τον θεραπευόμενο παραμένουν στο χώρο, έως ότου πραγματοποιηθεί ο σκοπός της μεταφοράς εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας παραγγείλει διαφορετικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή και των τρίτων, μπορεί να ζητηθεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και προηγούμενης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, η συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την παραμονή του θεραπευομένου στο χώρο μεταφοράς. (…) θεωρούμε ότι βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση διο΄τι αποχαρακτηρίζει τους φρουρούς από συνοδούς των ασθενών κρατουμένων και την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.