• Σχόλιο του χρήστη 'ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ' | 6 Οκτωβρίου 2020, 20:25

    Με κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ, διαβιβάζουμε τις προτάσεις στην παρούσα τροποποίηση. Κατά πρώτον, προτείνουμε την ίδρυση γραφείων διασύνδεσης της Επανόδου με τα καταστήματα Κράτησης στην έδρα αυτών με την προσθήκη στο άρθρο 1 παρ. 1 του πδ. 200/2003 ως εξής: «Ιδρύονται γραφεία διασύνδεσης του νομικού προσώπου σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της ελληνικής επικράτειας. Σκοπός των γραφείων αυτών είναι η ενημέρωση των κρατουμένων για το έργο του νομικού προσώπου και την επικοινωνία των κρατουμένων με αυτό μετά την αποφυλάκισή τους». Ως προς τη διαδικασία για την ίδρυση παραρτημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ 300/2003, επισημαίνουμε πως η λήψη αποφάσεων επί ουσιαστικών ζητημάτων για την «ΕΠΑΝΟΔΟ» από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προσκρούει στη φύση του νομικού προσώπου ως ιδιωτικού δικαίου δημοσίου τομέα, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η εποπτεία του νομικού προσώπου από το Υπουργείο, εξαντλείται στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων που λαμβάνει το νομικό πρόσωπο. Γι αυτόν τον λόγο προτείνουμε την προσθήκη « Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, δύναται να ιδρύονται παραρτήματα του νομικού προσώπου στην έδρα κάθε Σωφρονιστικού Καταστήματος …». Τέλος, το ΔΣ της ΕΠΑΝΟΔΟΥ αποφάσισε την προσθήκη στο άρθρο 6 του π.δ 300/2003 της παραγράφου (ε) που θα ορίζει επίσης την πρόσληψη δέκα (10) εγκληματολόγων με τη σημείωση πως «όταν δεν υπάρχει πτυχίο, απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης/σπουδών στην εγκληματολογία».