• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 7 Οκτωβρίου 2020, 00:34

    Προτείνεται η εν μέρει τροποποίηση του τίτλου του εν λόγω ταμείου. Αντί "απασχολουμένων" σε "υπηρετούντων". Η διαφορά έγκειται τόσο στο βαθύτερο νόημα, κύρος και σημασία που ενέχει η έννοια "ΥΠΗΡΕΣΙΑ" όσο και στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού, τα οποία δύνανται να γεννηθούν με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.