• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ' | 7 Οκτωβρίου 2020, 10:20

    Αν και στο άρθρο 48 παρ.1 του Ν.2721/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Π.Δ. 265/1999 περιγράφονται με σαφήνεια ο σκοπός και η αποστολή της Υ.Ε.Φ.ΚΑ.Κ., θεωρώ ότι θα πρέπει στην υπό διαβούλευση διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων επιλογής προσωπικού να υπάρξει επιπλέον προσθήκη, στην οποία να καθορίζεται επακριβώς και επικαιροποιημένα, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, το καθηκοντολόγιο, το οποίο καλούνται να εκπληρώσουν όχι μόνο οι από τούδε και στο εξής προσλαμβανόμενοι αλλά και οι ήδη υπηρετούντες. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρεται ρητώς η κατάργηση των διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες έως στιγμής το έργο για τις μεταγωγές των κρατουμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα ή τις δικαστικές αρχές βαρύνει την Ελληνική Αστυνομία.