• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗ' | 7 Οκτωβρίου 2020, 14:26

    Η πρόσληψη προσωπικού ΔΕ φύλαξης και ΔΕ εξωτερικής φρούρησης είναι προς το δημόσιο συμφέρον να υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου προστασίας του Πολίτη και να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του νομού 3388/2005. Έτσι ώστε η διαδικασία πρόσληψης να είναι δίκαιη, διαφανή και γρήγορη. Ένα απαραίτητο κριτήριο είναι αυτό της εντοπιότητας για όλα τα καταστήματα κράτησης, για το λόγο ότι οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν δεν θα επιδιώξουν να πάρουν μεταθέσει και έτσι δεν θα δημιουργήθουν κενές θέσεις και προβλήματα λόγο έλειψεις προσωπικού.