• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Ν.Γ.' | 9 Οκτωβρίου 2020, 13:09

    Η αρμοδιότητα του αρ.101 παρ.1 εδ.γ(γιε) όπου ορίζεται: "γιε) η μέριμνα για την ασφαλή διαφύλαξη των κλειδαρίθμων και των κωδικών που παρέχονται από τις τράπεζες για την πρόσβαση μέσω διαδικτύου στους λογαριασμούς, καθώς και για την έγκυρη και ασφαλή αλλαγή τους, με παροχή ρητών οδηγιών στους υπαλλήλους του Ταμείου." Πρέπει να μεταφερθεί στο απο το γ)Τμήμα Λογιστηρίου, στο β)Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών καθώς αυτό ειναι το τμήμα που πρέπει να τηρεί του τραπεζικούς κωδεικούς μιας και αυτο εκτελεί τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω e-banking, οπως προκύπτει τόσο απο τον τιτλο του τμήματος όσο και απο την αρμοδιότητα που περιγράφετε στο αρ.101 παρ.1 εδ.β (βε): "βε) η διενέργεια πληρωμών μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και τη διενέργεια σχετικής αλληλογραφίας με το Τμήμα Λογιστηρίου"