• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ψ.Ν.Α. & Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ' | 13 Οκτωβρίου 2020, 12:58

    "Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 13 του εν θέματι Σχεδίου Νόμου, με την οποία προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 16 του Ν. 4509/2017 (Α' 201), θα ήταν σκόπιμο, βάσει της εμπειρίας από τη διαδικασία μεταγωγής θεραπευομένων, να προβλεφθεί ότι αυτή θα διενεργείται αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα, χωρίς να απαιτείται η συνοδεία νοσηλευτή (εδάφιο πρώτο της διάταξης). Επιπλέον, δεδομένου ότι ο θεράπων ιατρός είναι εκείνος που γνωρίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα του εκάστοτε ασθενή και που αναλαμβάνει την μεταφορά του έως τη διεκπεραίωση του σκοπού της, θα ήταν σκόπιμο να απαληφθεί από το δεύτερο εδάφιο της διάταξης η φράση "εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας παραγγείλει διαφορετικά".