• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Κ.' | 13 Οκτωβρίου 2020, 15:11

    Η παρούσα και υπάρχουσα σύνθεση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Καταστημάτων Κράτησης είναι παράνομη, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4369/2016. Κατά των συνεδριάσεων και αποφάσεων έχει προσφύγει πληθώρα υπαλλήλων των φυλακών που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις (κυρίως μετάταξης), ενώ σχετική προσφυγή έχει κάνει και η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΣΥΕ). Με το παρόν άρθρο αφενός διορθώνεται η σύσταση και λειτουργία του Υ.Σ. ως ειδικό συμβούλιο, δηλαδή με ειδική σύνθεση, ξεχωριστή από την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση, αφετέρου όμως, συνεχίζεται η επί σειρά ετών προσπάθεια και «εμμονή» της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου (τέως Δικαιοσύνης, νυν Προστασίας του Πολίτη) να έχει «τον πρώτο λόγο» στο Υ.Σ. και στις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων (π.χ. μετατάξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις κτλ), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης έχουν εξαιρεθεί από τον Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρόλος του παρόντος συμβουλίου είναι ακόμη πιο σημαντικός και πλούσιος. Δυστυχώς, η πολιτεία με τον παρόν άρθρο δείχνει στην πράξη και για μία ακόμη φορά ότι δεν εμπιστεύεται ως μέλη του συμβουλίου τους 3 αρχαιότερους Δ/ντες των Φυλακών που θα έπρεπε να απαρτίζουν το Συμβούλιο (όπως γίνεται και στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση) και για αυτό τον λόγο διατηρεί ως Πρόεδρο του Συμβουλίου τον Γενικό Δ/ντη και έναν ακόμη Δ/ντη της κεντρικής υπηρεσίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ως τρίτο μέλος δεν προβλέπει καν τον αρχαιότερο Δ/ντη της Φυλακής και δεν διευκρινίζει αν είναι της Περιφέρειας ή του Νομού Αττικής που είναι και η έδρα του Συμβουλίου. Η πρόταση των εργαζομένων και της ΟΣΥΕ είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να έχει την σύσταση και την σύνθεση που έχουν όλα τα συμβούλια σε όλη την δημόσια διοίκηση και η πολιτεία να δείξει στους Δ/ντες εμπιστοσύνη στην πράξη. Μέλη του συμβουλίου (εκτός των δύο αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων) πρέπει να είναι οι τρεις αρχαιότεροι Δντες καταστημάτων κράτησης του Νομού Αττικής και όπως ορίζει ο Νόμος 4369/2016.