• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ' | 13 Οκτωβρίου 2020, 18:48

    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αναφορικά με το άρθρο 13 του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» με το οποίο προστίθεται έκτη παράγραφος στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 (Α΄201), ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής σας επισημαίνει ότι σύμφωνα με το ΠΔ 351/1989, όπου περιγράφονται τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Νοσηλευτών, δεν αναφέρεται η συνοδεία/μεταφορά των ασθενών, εκτός του χώρου εργασίας και παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, η τραγική υποστελέχωση απο Νοσηλευτές στο ΕΣΥ δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνσή τους με καθήκοντα που δεν τους αναλογούν. Στα δημόσια νοσοκομεία οι Νοσηλευτές δεν επαρκούν να στελεχώσουν με ασφάλεια τα τμήματα και τις κλινικές, ενώ ήδη συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης, μυοσκελετικά, αυτοάνοσα, τους έχουν διαγνωσθεί σε σημαντικό αριθμό. Απαιτούμε τη μη συμμετοχή Νοσηλευτή του ΕΣΥ στη μεταγωγή των συγκεκριμένων ασθενών στα αρμόδια δικαστήρια, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη μεταγωγή (λ.χ. Σε δημόσια νοσοκομεία). Δεν πρόκειται να δεχθούμε την απαξίωση του ρόλου μας.