Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Αναφοράς σπανίων παθήσεων και άλλες διατάξεις
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

O Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει από την Παρασκευή, 13-05-2016 και ώρα 13:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 23-05-2016 και ώρα 14:00.Ο Υπουργός ΥγείαςΑνδρέας Ξανθός [...]

Περισσότερα »
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα

O Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει από Δευτέρα, 09/05/2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/9/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2012, για τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού» όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2014/39/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/9/ΕΕ όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και την προθεσμία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και την Οδηγία 2015/1139 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/9/ΕΕ όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και την προθεσμία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώλη [...]

Περισσότερα »
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος).
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος)». Σκοπός της παρούσας Υπουργικής Απόφασης είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Καλούμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, τους επιχειρηματίες και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας τις απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους μέχρι 18/4/2016.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ [...]

Περισσότερα »
18 Απριλίου 2016, 09:5925 Σχολιάσιμα Άρθρα282 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, του Υπουργείου Υγείας
Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, του Υπουργείου Υγείας

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Υποστήριξης, θέτει από την Δευτέρα 15-05-2017 και ώρα 15:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού, (προμήθεια 300 καθισμάτων υπαλλήλων και 15 διευθυντικών) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 24-05-2017 και ώρα 12:00.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΡΑΓΚΟΥ [...]

Περισσότερα »
24 Μαΐου 2017, 12:001 Άρθρα0 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

O Υπουργός Υγείας και Αν. Υπουργός Υγείας θέτουν από τη Μ. Τρίτη, 11-04-2017 και ώρα 18:40, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 24-04-2017 και ώρα 12:00.Νέα ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης: Τρίτη 02-05-2017 και ώρα 12:00 Ο Υπουργός Υγείας                                                                                                                    Ο Αν. Υπουργός ΥγείαςΑνδρέας Ξανθός                                                                                                                            Παύλος Πολάκης [...]

Περισσότερα »
2 Μαΐου 2017, 12:0021 Άρθρα720 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
«Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων»
«Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων»

O Υπουργός Υγείας και Αν. Υπουργός Υγείας θέτουν από τη Δευτέρα, 10-04-2017 και ώρα 10:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 25-04-2017 και ώρα 12:00. Ο Υπουργός Υγείας                                                                                                                              Ο Αν. Υπουργός ΥγείαςΑνδρέας Ξανθός                                                                                                                                      Παύλος Πολάκης [...]

Περισσότερα »
25 Απριλίου 2017, 12:0015 Άρθρα57 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Αδεια ασκήσεως επεγγελματος στην ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» .
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Άδειας άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου».

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Άδειας άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου».Δεδομένου ότι η ρύθμιση αφορά επαγγελματικά δικαιώματα, καλούμε τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους οποίους αφορά η ρύθμιση, και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας τις απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους μέχρι 12/5/2015.Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας,Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΥγείαςΑνδρέας Ξανθός [...]

Περισσότερα »
12 Μαΐου 2015, 14:006 Άρθρα82 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Πρόληψη, Διάσωση και Φροντίδα Ατυχημάτων
Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο υπουργικής απόφασης "Πρόληψη, διάσωση και φροντίδα ατυχημάτων στο νερό για την προστασία της δημόσιας υγείας"

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ».To Υπουργείο Υγείας με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας από ατυχήματα στο νερό, προτείνει τις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν σχέδιο υπουργικής απόφασης και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τις προτάσεις και, όπου κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, πριν αυτό υπογραφτεί.Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 27/08/2015 και ώρα 14.00.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ [...]

Περισσότερα »
10 Σεπτεμβρίου 2015, 16:0013 Άρθρα66 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
ΠΔ "ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ"
Δημόσια Διαβούλευση για το Προεδρικό Διάταγμα «ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μ.Ι.Υ.Α.)-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το θεσμικό πλαίσιο των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής(Μ.Ι.Υ.Α). Με το προτεινόμενο Προεδρικό Διάταγμα, επιχειρείται για πρώτη φορά, 10 χρόνια μετά την έκδοση του νόμου 3305/2005 για την «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»,, ο οποίος χορηγούσε ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα κατοχυρωνόταν η νόμιμη και ασφαλής λειτουργία των ΜΥΙΑ, να θεσπιστούν οι όροι και προϋποθέσεις αποτελεσματικής λειτουργίας των ΜΥΙΑ, στα πλαίσια της προστασίας του δικαιώματος της υγείας των πολιτών. Η θεσμοθέτηση πλαισίου χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Υ.Ι.Α., η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τους, με σκοπό την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας, είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου αφενός να αποφευχθούν κίνδυνοι που απειλούν την υγεία των ιατρικώς υποβοηθούμενων γυναικών, αφετέρου να είναι δυνατή η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.Καλώ το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό της χώρας καθώς και επιστημονικούς φορείς ,φορ [...]

Περισσότερα »
10 Ιουλίου 2015, 14:0017 Άρθρα35 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
11 Άρθρα167 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
7 Άρθρα476 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
69 Άρθρα211 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου
Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου». Σκοπός της συγκεκριμένης Υ.Α. είναι η διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., η μείωση των χρόνων αναμονής και η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης της λίστας χειρουργείου. Δεδομένης της σπουδαιότητας αυτού του ζητήματος, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας τις απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Το σύνολο των απόψεων που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψιν και, όπου κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, πριν αυτό υπογραφτεί. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 3/10/2016 και ώρα 14:00.Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας,Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΥγείαςΠαύλος Πολάκης [...]

Περισσότερα »
3 Οκτωβρίου 2016, 14:001 Άρθρα31 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!
15 Άρθρα14 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε Δείτε τα Αποτελέσματα!