• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 5 Μαΐου 2015, 10:37

    Στην παρ. 4 αναφέρει "στην περίπτωση που ο αδειούχος επαγγελματίας καταστεί μη ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος εξαιτίας σωματικής βλάβης ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος" αυτό πως θα ελέγχεται ή θα πιστοποιείται; Καλό είναι να προβλεφθεί η υποχρεωτική ανανέωση του πιστοποητικού υγείας κάθε 5 χρόνια ή /και γνωμάτευση-έκθεση Α' ή Β' Υγειονομικής Επιτροπής για την καταλληλότητα.