• Σχόλιο του χρήστη 'DIASWSTHS' | 7 Μαΐου 2015, 21:53

    ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ, 1ΕΔΑΦ ΩΣ ΕΞΗΣ : «Άρθρο 05: Μεταβατικές διατάξεις 1. Η Άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται επιπλέον: α. στους κατόχους Άδειας παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη τουλάχιστον ...........δεκαετή (10ετή)........ προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων..