• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 10 Μαΐου 2015, 20:49

    Πρώτιστα θα πρέπει να δεχτούμε ότι οι απόφοιτοι των ΙΕΚ θα πρέπει να λάβουν άμεσα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εφόσον στην απόφαση προβλεφθεί να λάβουν τη συγκεκριμένη άδεια και οι έχοντες προϋπηρεσία, θεωρώ ότι τα 12 είναι αρκετά να προσυπογράψουν ότι ο διασώστης μπορεί να ασκεί επάξια το καθήκον του, δεδομένου του ότι έτσι καλύπτει και τους τελευταίους νόμιμα προσληφθέντες μέσω του ΑΣΕΠ. Εφόσον πάλι ισχύσει η εικοσαετία, θα ήταν ορθότερο να παραμείνει χωρίς ημερομηνία λήξης της δυνατότητας αυτής και όποιος συμπληρώνει την εικοσαετία να μπορεί να εντάσσεται στο μέτρο αυτό. Επίσης διερωτώμαι ποιά θα είναι τα καθήκοντα εκείνων που θα λάβουν την άδεια και ποιά εκείνων που δεν θα τη λάβουν. Θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο ή ο ένας θα είναι απλά οδηγός και ο άλλος θα φλεβοκεντεί? Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι η διαταραχή στην κατάρτιση των προγραμμάτων με ανάλογα ζεύγη πληρώματος και ο αποσυντονισμός του οργανισμού, με αποδέκτη φυσικά της όλης κατάστασης τον ασθενή.