• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΗΣ' | 11 Μαΐου 2015, 20:10

    Θα ήθελα να προτείνω τα εξής: Από το 2008, έτος έκδοσης του Π.Δ., θα πρέπει να υπάρχει προϋπηρεσία ΜΟΝΟ στους τομείς απασχόλησης που αναφέρονται στο Π.Δ. Εναρμόνιση δηλαδή με το Π.Δ. 62/2007 “Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας – Αισθητικής – Κοινωνικών Υπηρεσιών». Στο Π.Δ. 62/2007 Άρθρο 2 «Τομείς απασχόλησης» αναφέρει τα εξής: Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό χώρο σε: α) Ασθενοφόρα οχήματα. β) Κινητές Ιατρικές Μονάδες. γ) Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές. δ) Μηχανές ταχείας επέμβασης. ε) Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς. στ) Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς. ζ) Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας. η) Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες. Προτείνω: Στο 1 α), η αποδεδειγμένη (15ετή ) «προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων Φορέων» να περιλαμβάνει ως προϋπηρεσία από το 2008 έως το 2015 μόνο όσους εργάστηκαν στους τομείς απασχόλησης που αναφέρεται παραπάνω και όχι σε βοηθητικές ή άλλες θέσεις. Στο 1β), Το ίδιο και εδώ για την αποδεδειγμένη (5ετή ) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου. Στο 1γ) Το ίδιο και εδώ για την αποδεδειγμένη (20ετή ) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου. Επίσης προτείνω στο 2. Η πλήρωση της οριζόμενης προϋπηρεσίας , από 30-06-2015 να γίνει 30-06-2017, εφόσον ισχύσει η εναρμόνιση με το Π.Δ. 62/2007 άρθρο 2 τομείς απασχόλησης.