• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΌΔΩΡΟΣ' | 12 Μαΐου 2015, 09:32

    Ας ακολουθήσουμε τα πρότυπα του εξωτερικού αλλά και άλλων επαγγελμάτων εντός π.χ. νοσηλευτική, τα αποία διακρίνουν τους υπαλλήλους ανάλογα με την εκπαιδευτική τους βαθμίδα. Θα ήθελα λοιπόν, να σας προτείνω την έκδοση μιας αδειας η οποία όμως θα διαβαθμίζεταισε δυο κατηγορίες ώστε να αναδεικνύουν την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη θα αναφέρεται σε αυτούς που με καποιο τρόπο έχουν πιστοποιήσει τις επαγγεματικές -θεωρητικές και πρακτικές- δεξιότητες και θα χαρακτηρίζονται ως διασώστες-πλήρωμα ασθενοφόρου ως αναγράφει το πτυχίο ΟΕΕΚ -εδώ θυμίζω ότι πρόκειται για μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δεύτερη σε εκείνους που δεν έχουν την παραπάνω πιστοποίηση και έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας -π.χ. οδηγοί- με τον φορέα, και θα χαρακτηρίζονται ως πληρώματα ασθενοφόρου-απολυτήριο λυκείου και Γ κατηγορίας δίπλωμα οδήγησης.