• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία Ζυγούρα' | 12 Μαΐου 2015, 10:53

    Για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος γενικά ισχύει ότι: 1) χορηγείται σε κατόχους τίτλου σπουδών μετά από εξετάσεις 2) υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις ανά κλάδο (π.χ. νοσηλευτές, βοηθός νοσηλευτή) ανάλογα με το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) από την οποία αποφοίτησε 3) στόχος είναι η ανάπτυξη του επαγγέλματος και η αναβάθμιση του 4) η συγκεκριμένη ειδικότητα έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις (όπως περιγράφονται στο ΠΔ) Η άδεια «Διασώστη - πλήρωμα ασθενοφόρου» πρέπει να χορηγείται στους πιστοποιημένους απόφοιτους ΙΕΚ και ως μεταβατική διάταξη να δίνεται η δυνατότητα στους ήδη εργαζομένους στο ΕΚΑΒ που επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ταχύρυθμο τμήμα ΙΕΚ. Για τους υπολοίπους θα πρέπει να υπάρχει άλλη διαβάθμιση (π.χ. πλήρωμα ασθενοφόρου). Στο μέλλον μπορεί να έχουμε αποφοίτους από ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης - αυτοί τι άδεια θα πάρουν?