• Σχόλιο του χρήστη 'Κυπριωτης Σπυρος' | 13 Μαΐου 2015, 17:27

    Είμαι διασωστης εδώ και 12 χρονιά έχω τελείωση ΙΕΚ ΕΚΑΒ θα ήθελα να πω ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επισύρει αναβαθμισμένες υποχρεώσεις και δεξιότητες σας παραθέτω μερικά από το προεδρικό διάταγμασθενούς με: α) χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου), β) χρήση σανίδας πολυτραυματία, γ) χρήση στρώματος πολυτραυματία, δ) χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου, ε) χρήση φορείου τροχήλατου, στ) χρήση καρέκλας τροχήλατης, ζ) χρήση σκελετικής έλξης, η) χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού, θ) διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει ανα− λόγου πρωτοκόλλου, ι) χρήση αεροναρθηκών. 7. Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών όπου απαιτείται. 8. Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς. 9. Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση). 10. Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απι− νιδωτή. 11. Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών έγχυσης υγρών και τυχουσών παροχετεύσεων. 12. Λήψη μέτρων για την ασφάλεια του ασθενούς και του διασώστη. 13. Μέτρα ασηψίας−αντισηψίας του χώρου και των εξαρτημάτων των μέσων διακομιδής. 14. Παρακολούθηση της λειτουργίας συσκευών εξο− πλισμού των μέσων διακομιδής καθώς και αναφορά πιθανών βλαβών αυτών. 15. Φροντίδα για τον άρτιο εξοπλισμό του μέσου διακομιδής. 16. Διακομιδή ασθενούς στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με την κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτη− τα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 17. Λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και πα− ροχή οδηγιών για πρώτες βοήθειες σε πολίτες. 18. Επικοινωνία με το συντονιστικό κέντρο. 19. Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος με εντολή ια− τρού. 20. Βοήθεια στο γιατρό: α) σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες (συρραφή τραύ− ματος, ενδοτραχειακή διασωλήνωση κ.λπ.), β) σε χορήγηση φαρμάκων, γ) σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής. και άλλες τεχνικές.Όλα αυτά θέλουν γνώση άρα ΙΕΚ ΕΚΑΒ και δουλειά καμπίνας και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εντός και εκτός .Οι διασώστες αποφοιτοι ΙΕΚ-ΕΚΑΒ που εργάζονται ανελλιπώς στα ασθενοφόρα,είναι αδιαμφισβήτητα εκείνοι που δικαιούνται εκ των πραγμάτων την άδεια για όλους τους υπολοίπους συναδέρφους να υπάρχει διαβάθμιση της άδειας με διακριτό καθηκοντολόγιο και πλεονεκτήματα ανάλογα με την αντιστοίχηση βεβαίωση(ΠΕΚΠΑ) και προσόντα .Τελος να υπάρχει επιπλέον για όλους οσους φέρουν την άδεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελενχος επάρκειας της άδειας του.