• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΒΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ' | 10 Ιουλίου 2015, 10:06

    Άρθρο 1 παρ. 2: θα πρέπει να διευκρινιστεί πως και στις 2 περιπτώσεις των δικαιούχων ίδρυσης και λειτουργίας των Μ.Ι.Υ.Α. ο επιστημονικός υπέυθυνος των μονάδων αυτών δεν μπορεί να είναι απλά ιατρός κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος αλλά ιατρός μαιευτήρας γυναικολόγος με διετή πείρα στην ΙΥΑ όπως ορίζει ο Ν.3305/05: αρ. 16 παρ.4 εδ.α. Άρθρο 1 παρ. 5: Θα έπρεπε να διευκρινιστεί το περιεχόμενο της έκθεσης, ο βαθμός πληρότητάς της, καθώς και η καλυπτόμενη χρονική περίοδος (λ.χ. 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους για τα αποτελέσματα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους). Είναι περιττή μια αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων, εφόσον η Ε.Α.Ι.Υ.Α. ήδη θα έπρεπε να καταγράφει on-line καθημερινά τη δραστηριότητα των Μ.Ι.Υ.Α.. Το μόνο απαραίτητο είναι η έκθεση ανεπιθύμητων συμβάντων, έτσι ώστε η Ε.Α.Ι.Υ.Α. να μπορεί να τα κοινοποιήσει, με δική της συγκεντρωτική έκθεση, στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 26/2008 και στον ν.3305/2005.