• Σχόλιο του χρήστη 'Καπίρης Μάρκος' | 16 Απριλίου 2016, 04:13

    Η ακροτελεύτια φράση που συνηθίζεται παραδοσιακώς να κλείνει το άρθρο "Καταργούμενες διατάξεις", πρέπει να καταργηθεί οριστικώς. Το ποιές διατάξεις καταργούνται είναι σοβαρό και εξειδικευμένο εν προκειμένη περιπώσει θέμα και δεν είναι δυνατόν να επαφίεται στην κρίση και ερμηνεία ούτε των ελεγκτών, ούτε των δικηγόρων, ούτε των εστιατόρων, ούτε των δικαστών ούτε του συνήγορου του πολίτη, ούτε του νομικού συμβουλίου ούτε όποιου σοφιστή ή δοκησίσοφου. Ας ορισθούν λοιπόν σαφώς οι καταργούμενες διατάξεις, όπως σαφώς προτείνει και η "Δ/νση Υγείας Κυκλάδων".