• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ' | 15 Μαΐου 2016, 07:46

    Το δεύτερο εδάφιο στην τροποποιούμενη διάταξη (το οποίο παρεπιπτόντως παραμένει ώς έχει διότι αλλάζει μόνο το πρώτο), αναφέρει: «Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009, καθώς και της παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012, μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.» Αυτό σημαίνει οτι θα είναι πλέον δυνατή πέραν πάσης διαδικασίας ΑΣΕΠ ή τύπου ΑΣΕΠ, η πρόσληψη με συμβάσεις έργου και απασχόληση προσωπικού σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ., Ο.ΚΑ.ΝΑ. ,Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.δηλαδή σχεδόν σε ΟΛΟ το σύστημα Υγείας. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΕΠ ή ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΜΕΤΕΡΩΝ "μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα" ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗ "και απόφαση του Υπουργού Υγείας" ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΠΑΛΙ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ. ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΛΛΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΣΤΩ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ Η ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ.