• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ' | 16 Μαΐου 2016, 19:56

    ΑΡΘΡΟ 22 Σε αυτό το άρθρο έχετε ξεχάσει την ειδικότητα των φυσικοθεραπευτών. Όπως γνωρίζεται είναι πολύ συχνή η ανάγκη κάλυψης θέσεων φυσικοθεραπευτών και πολλές μονάδες υγείας (ΜΕΘ) αλλά και αποκατάστασης υπολειτουργούν λόγω της έλλειψης τους. Θα πρέπει να συμπληρωθεί "...εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους