• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ' | 17 Μαΐου 2016, 10:12

    Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διατύπωση στον νόμο για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε ιατρούς του ΕΣΥ θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ειδικά όταν αυτά είναι συναφή με τον τομέα απασχόλησης τους. Με τον νόμο όπως ισχύει μέχρι τώρα είναι απαγορευτικό για ένα γιατρό του ΕΣΥ να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, ή θα πρέπει να τις κάνει καταναλώνοντας την κανονική άδεια που δικαιούται.