• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Σ.Ε.Υ-Ν.Π.Δ.Δ' | 19 Μαΐου 2016, 12:05

    Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας –ΝΠΔΔ, αφού μελέτησε το σχέδιο νόμου περί «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα προς διαβούλευση , θα ήθελε να επισημάνει την εκ παραδρομής απουσία της αναφοράς του Επισκέπτη/τριας Υγείας στο άρθρο 22. Παρακαλούμε όπως γίνει ορθή επανάληψη στο συγκεκριμένο άρθρο με την προσθήκη ….κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, επισκέπτες υγείας , νοσηλευτές και ειδικούς θεραπευτές…. με εκτίμηση Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ.Ε.Υ-Ν.Π.Δ.Δ