• Σχόλιο του χρήστη 'Papadopoulou Maria' | 19 Μαΐου 2016, 18:35

    παρατήρηση για την παράγραφο: "3.Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» με τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», που ιδρύθηκε με τον ν.3293/2004 (Α’ 231), δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάληψης της συνέχισης λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, να συνάπτει απευθείας ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν στην Μονάδα αυτή" Μήπως ΥΠΟΚΡΎΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ; Προτείνω να αποσαφηνιστούν οι περιπτώσεις ανάληψης ευθύνης μονάδων σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει κάθε μονάδα να απειλείται απο τους διοικούντες με την ποινή της ανάθεσης τους στην ΑΕΜΥ. Ποιος θα προστατεύσει τις μονάδες; ή μήπως όλοι θα γίνουν υπάλληλοι αορίστου χρόνου ; και με ποιες διαδικασίες θα αναγνωρίζονται οι προϋπηρεσίες των εργαζομένων; θα έχουν επαγγελματικά προσόντα; θα προβλεφθούν τρόποι μετάβασης των εργαζομένων στην ΑΕΜΥ;