• Σχόλιο του χρήστη 'Δ. Κουναλάκης' | 21 Μαΐου 2016, 18:33

    Δεν αναφέρεται ότι πρέπει να γίνεται μέσω διαγωνισμού και ο τρόπος προκήρυξης-επιλογής. Ίσως πρέπει να γίνει μνεία για υπουργική απόφαση που θα το αποσαφηνίζει.