• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Γεν. Γραμματέας ΠΙΣ' | 23 Μαΐου 2016, 11:49

    Προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία οι ειδικευόμενοι γιατροί οφείλουν να προσκομίσουν ορισμένα δικαιολογητικά, τα οποία απαριθμούνται στην υπουργική Απόφαση Υ.Α. Α2δ/Γ.Π.οικ.15724 (ΦΕΚ Β’ 408/24.03.2015). Ανάμεσα στα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται και βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο, χωρίς όμως να προσδιορίζεται σε ποιόν Ιατρικό Σύλλογο. Μέχρι τώρα ίσχυε η εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του νομού στον οποίον εργάζεται ο ειδικευόμενος, η ασάφεια όμως της υπ. Απόφασης οδηγεί ορισμένους να θεωρούν ότι καλύπτονται από την εγγραφή σε οιονδήποτε Σύλλογο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλά προβλήματα τόσο πρακτικά, όσο και νομικά. Το ζήτημα μπορεί να λυθεί με την προσθήκη στην παραπάνω υπουργική Απόφαση της λέξης «οικείος» πριν τις λέξεις «Ιατρικός Σύλλογος». ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου