• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ' | 24 Αυγούστου 2017, 10:04

    Μετά το πρόσφατο σκάνδαλο με την παραίτηση σύσσωμης της ΕΕ λόγω μη ανταπόκρισης του ΔΣ και αδιαφορίας των ανωτέρων του ΙΣΑ ελεγκτικών μηχανισμών, παρά τις καταγγελίες των μελών της ΕΕ πρέπει να θεσμοθετησθεί ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. Αυτή θα δέχεται τις καταγγελίες για οικονομικές παραβάσεις των ΙΣ σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του ΔΣ στην καθιερωμένη ετήσια οικονομική έκθεση, με ευθύνη της ΕΕ.