• Σχόλιο του χρήστη 'Εξαδάκτυλος Αθανάσιος-Τσάμης Δημήτρης' | 25 Αυγούστου 2017, 10:57

    Άρθρο 1 – Παράγραφος 1: Θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί ο χαρακτηρισμός σωματειακής μορφής και συνδικαλιστικό όργανο. Άρθρο 1 – Παράγραφος 2γ: Ο αριθμός των εισακτέων στις ιατρικές σχολές θα πρέπει να ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του ΠΙΣ. Άρθρο 1 – Παράγραφος 2ε: Η λέξη διεκδίκηση είναι περιττή.