• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ' | 25 Αυγούστου 2017, 11:21

    Άρθρο 1: Ο ΠΙΣ αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, αλλά όχι ευθέως των ιατρών της χώρας, οι οποίοι είναι μέλη των οικείων ΙΣ. Οι ιατροί θα πρέπει εξάλλου για το λόγο αυτό να εκπροσωπούνται στον ΠΙΣ με βάση την απλή αναλογική, κατά τα παραπάνω. (παρ.1). Θα πρέπει να τροποποιηθεί η περ. ιστ της παρ. 2 του άρθρου αυτού γιατί είναι αντίθετο στη φύση του ΠΙΣ η άσκηση εποπτείας επί όλων των Ιατρικών Συλλόγων, των ιατρικών εταιρειών και των επαγγελματικών ενώσεων των ειδικευμένων ιατρών, διατηρουμένης της αρμοδιότητάς του, του συντονισμού αυτών με αποφάσεις της ΓΣ του. Για τους ίδιους λόγους τα αυτά θα πρέπει να γίνουν δεκτά και όσον αφορά στην περίπτωση ιζ, του ιδίου άρθρου (εποπτεία συνεδρίων και εκδηλώσεων κλπ των ΙΣ). (παρ.2). Περαιτέρω τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αλλά όχι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΣ. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι εκ της φύσης τους και εκ του νόμου νπδδ σωματειακής φύσης επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι με δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια. (παρ. 3). Οι παραπάνω επιμέρους διατάξεις προτείνεται να τροποποιηθούν ως ακολούθως: «1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σωματειακής μορφής, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό, συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. 2.Ο Π.Ι.Σ. σκοπό έχει τη διαχείριση ζητημάτων υγείας στην επικράτεια. Ιδίως δε έχει ως σκοπούς: α)…….. ιστ) Η άσκηση συντονισμού βάσει των σκοπών του ως ανώτατο επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο επί όλων των Ιατρικών Συλλόγων. ιζ) Η ίδρυση επιστημονικών επιτροπών για διάφορα ζητήματα υγείας ή που αφορούν τα έννομα συμφέροντα των ιατρών. ιη) Η ίδρυση Ινστιτούτων με σκοπό τη μελέτη ζητημάτων προαγωγής υγείας και συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. 3.Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.»