• Σχόλιο του χρήστη 'Ιατρικός Σύλλογος Πατρών' | 25 Αυγούστου 2017, 12:38

    Η παράγραφος 1 προτείνεται: "Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για την προάσπιση επαγγελματικών / εργασιακών, επιστημονικών δικαιωμάτων των μελών και θεσμικών ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το κεντρικό δευτεροβάθμιο συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων, των οποίων μέλη είναι οι ιατροί της χώρας".