• Σχόλιο του χρήστη 'Ιατρικός Σύλλογος Πατρών' | 25 Αυγούστου 2017, 12:14

    Η περίπτωση ιζ της παρ. 2 του άρθρου 1 να διαμορφωθεί ως: "Ιζ) Η άσκηση εποπτείας επί των Πανελληνίων ιατρικών συνεδρίων και εκδηλώσεων ή μαθημάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, καθώς και επί των συναφών δραστηριοτήτων Ιατρικών Συλλόγων, επιστημονικών εταιρειών και άλλων ιδιωτικών φορέων".