• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Μηλάκα' | 29 Σεπτεμβρίου 2017, 00:04

    Σε τι θα βοηθήσει τους νοσηλευτές το σχετικό νομοσχέδιο, χωρίς τον απαραίτητο διάλογο και την σοβαρή προετοιμασία που έπρεπε να προηγηθεί εν όψει τέτοιων αλλαγών, εκτός ίσως από την αναστάτωση στο ήδη καταπονημένο από τις δύσκολες συνθήκες προσωπικό; Η ένταξη «και άλλων νοσηλευτικών κλάδων» προσκρούει από μόνη της στο νόμο που ορίζει ξεκάθαρα τις προϋποθέσεις για τον τίτλο του νοσηλευτή. Η δημιουργία τόσων πολλών περιφερειακών τμημάτων δεν είναι διοικητικά λειτουργική και οικονομικά βιώσιμη. Τέλος αναρωτιέμαι εάν έχουν τύχει και άλλα Επιστημονικά Επιμελητήρια ανάλογης αντιμετώπισης, όπου αμέσως μετά την προκήρυξη εκλογών, το Υπουργείο υπεισέρχεται με σχέδιο νόμου επί θεμάτων τα οποία χρήζουν μακρού και παραγωγικού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους. Φαίνεται πως για το Υπουργείο μία απλή εισήγηση διορισμένων, αρκεί.