• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτήρης Ζαχαριάς' | 1 Οκτωβρίου 2017, 02:40

    Η αντικατάσταση του άρθρου 102 του ν.2071/1992 (Α’ 123) ικανοποιεί εν μέρει το πάγιο αίτημα για τη δημιουργία ενός, Ενιαίου Επαγγελματικού Κλάδου, για το σύνολο του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΕΣΥ, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Απομένει να διευκρινιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του εν λόγω Ενιαίου Κλάδου, και να πάψει να αντιμετωπίζεται με όρους Δημόσιας Διοίκησης. Θετικές κρίνονται και οι παρεμβάσεις που αφορούν την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας ( ΕΝΕ) η οποία απέτυχε να συμβάλλει στην αναβάθμιση του Νοσηλευτικού Κλάδου, μετατράπηκε σε γραφειοκρατικό βαρύδι για τους πτυχιούχους Νοσηλευτές. Με το πλαφόν των δύο θητειών σε θέσεις αιρετών των Διοικητικών Συμβουλίων και με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής που προτείνεται, κρίνουμε ότι συμβάλουν στον εκδημοκρατισμό του οργάνου, το οποίο διοικούνταν τα τελευταία 13 χρόνια από τα ίδια πρόσωπα… Η δυνατότητα που δίδεται στους ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών, έστω και μετά από εισήγηση των Οργάνων Διοίκησης της ΕΝΕ, να εγγραφούν ως τακτικά μέλη, διασφαλίζει το Δημόσιο Συμφέρον καθώς πλέον το ΝΠΔΔ θα διαθέτει τη δυνατότητα ρυθμιστικού ελέγχου επί του συνόλου της Νοσηλευτικής κοινότητας, στα πρότυπα αντίστοιχων ρυθμιστικών φορέων του εξωτερικού, επιτελώντας ουσιαστικά το ρόλο του.