• Σχόλιο του χρήστη 'Niκη' | 1 Οκτωβρίου 2017, 19:06

    Με ικανοποίηση είδα την απόφαση για δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ». Η σύσταση ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου συμπεριλαμβανομένων σε αυτόν όλων των βαθμίδων νοσηλευτικής εκπαίδευσης και η δυνατότητα ένταξης και των υπολοίπων επαγγελματικών κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας αποτελεί για εμάς ηθική δικαίωση μετά από πολλά χρόνια αμφισβήτησης της κατ’ ουσίαν αδιαμφισβήτητης νοσηλευτικής μας ταυτότητας.