• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Καυγά' | 2 Οκτωβρίου 2017, 09:44

    1"..Περιφερειακά Τμήματα...ανά Περιφερειακή..." Ο μεγάλος αριθμός Περιφερειακών Τμημάτων θα δημιουργήσει λειτουργικά και διοικητικά προβλήματα με αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισης στο ρόλο τους. Το παράδειγμα άλλων ΝΠΔΔ όπως ο Ιατρικός Σύλλογος διαφέρει λόγω της μακρόχρονης ιστορίας του και του διπλάσιου αριθμού γιατρών. 2."Με απόφαση...να περιλαμβάνονται και άλλες κατηγορίες νοσ/τριων και νοσ/των.." Μία είναι η κατηγορία των Νοσηλευτών σύμφωνα με το Νόμο 1579/85.Έχουν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά και Ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση. Ο νοσηλευτής είναι ένας όπως και η Νοσηλευτική είναι μία, για το λόγο αυτό προτείνεται η αλλαγή του τίτλου "Βοηθός Νοσηλευτή" όσο η πολιτεία διατηρεί αυτή την ομάδα εργαζομένων