• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΗΝΑ' | 2 Οκτωβρίου 2017, 11:40

    Ο ασκών διοικητικό έργο δεν είναι απαραίτητο να είναι από τον ίδιο κλάδο. Η διοίκηση είναι διοίκηση και ο μάχιμος νοσηλευτής ή μαιευτής στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι μάχιμος. Κάποιοι θα πουν αμέσως ότι αν δεν γνωρίζεις το αντικείμενο δεν θα μπορείς να διοικήσεις. Σωστό εν μέρη, αλλά, αυτοί οι κάποιοι, ας αναλογιστούν πόσοι υπουργοί οι διοικητές νοσοκομείων ασκούν διοίκηση που προέρχονται από τελείως άσχετα προς την υγεία πτυχία. Συμπερασματικά, η διοίκηση των τμημάτων και των διευθύνσεων μπορεί να ασκηθεί από όλους. Εξάλλου σε προκηρύξεις εκπαιδευτών νοσηλευτικής ειδικότητας δεν εξαιρούνται οι Μαίες αφού στα τυπικά προσόντα αναφέρεται πτυχίο ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτικής η συναφούς ειδικότητας (ΤΕ Μαιών)