• Σχόλιο του χρήστη 'Πασαλή Χριστίνα' | 2 Οκτωβρίου 2017, 13:34

    Άρθρο 07 – Προϊστάμενοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. "Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων , Τομέων και Τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ νοσηλευτικής ή ΤΕ νοσηλευτικής ή ΤΕ μαιών –μαιευτών." Οι Μαίες πρέπει να προΐστανται στα αμιγώς Μαιευτικά Τμήματα και οι Νοσηλευτές στα αμιγώς Νοσηλευτικά.