• Σχόλιο του χρήστη 'Κιούσης Νικόλαος' | 2 Οκτωβρίου 2017, 13:28

    Οι μαίες δεν μπορεί να γίνονται προϊστάμενες σε τμήματα. Πολύ περισσότερο σε Τομείς και Διευθύνσεις. Δεν τους το επιτρέπει να γνωστικό αντικείμενο που κατέχουν. Είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς.