• Σχόλιο του χρήστη 'Θεόδωρος Ασλανίδης' | 9 Δεκεμβρίου 2017, 09:01

    Στο άρθρο 1 δεν αναφέρεται καθόλου τί γίνεται ,με τις προκηρύξεις εκτός ΔΥΠΕ (π.χ. ΕΚΑΒ). Αν ισχύσει αυτό που ισχύει και τους επικουρικούς, αυτοί οι φορείς θα μείνουν χωρίς ιατρους στο τέλος. Θα πρέπει να προβλεφθεί να γίνεται αίτηση ΔΥΠΕ ΚΑΙ ΕΚΑΒ (ή άλλος φορέας) , όχι ΔΥΠΕ ή άλλος φορέας. "Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία." ΝΑΙ μεν, αλλά όχι προηγουμένως χωρίς ενημέρωση του υποψηφίου από τη γραμματεία παραλαβής και 2 εργάσιμες μέρες προθεσμία για ακύρωση των επιπλέον αιτήσεων.