• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 9 Δεκεμβρίου 2017, 13:56

    Πρόταση 1: Η δομημένη συνέντευξη να περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους και όχι μόνο τους 5 πρώτους. Πλεονεκτήματα: 1) αποδεικνυεται η δημοκρατικόττηα και διαφάνεια της επιλογής (μου το απέδειξε η εμπειρία στο Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ όπου το εφαρμόζουμε) 2) μερικές φορές τα χαρτιά δεν αποδίδουν την πραγματικότητα, η συνεέντευξη ξεκαθαρίζει πράγματα 3) η εμεπειρία από κρίσεις που συμμετείχα δείχνει ότι δεν είναι σπάνιο να διοριστεί ο 15ος στην κρίση, οπότε θα διορίσουμε γιατρό χωρίς συνέντευξη Πρόταση 2: η συνένετευξη να μπορεί αν δοθεί με φυσική παρουσία ή μέσω skype. Το έχουμε εφαρμόσει στο Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ με μεγαλη επιτυχία, είναι ιδιαίτερα βολικό για συναδέλφους που βρίσκονται στο εξωτερικό