• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΚ' | 9 Δεκεμβρίου 2017, 15:58

    Να αναφέρεται ρητά στο νόμο ότι οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με βεβαιώσεις του Τμήματος Προσωπικού (και όχι μόνο των Διευθντών των Τμημάτων), στις οποίες να αναφέρεται με σαφήνεια το είδος της εργασιακής σχέσης.