• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 10 Δεκεμβρίου 2017, 00:02

    Αν δύο διαφορετικές Δ.Υ.ΠΕ. προκηρυρήξουν 3 θέσεις η καθεμία για μια ειδικότητα, μπορεί ο υποψήφιος να υποβάλλει υποψηφιότητα και στις δύο Δ.Υ.ΠΕ.;και για όλες τις θέσεις; Η ερώτηση αφορά το Άρθρο 1 παρ.1. "μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ" αν δηλαδή η υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις σε μια Δ.Υ.ΠΕ. έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό από την δυνατότητα υποβολής και σε άλλες Δ.Υ.ΠΕ.