• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΙΝΑ' | 10 Δεκεμβρίου 2017, 19:57

    Πως είναι δυνατόν να εξισώνεται η προυπηρεσία ως επικουρικό η επιμελητή Β ΕΣΥ με την προυπηρεσία ως παρατασιακός ειδικευόμενο με τίτλο ειδικότητας , αφού οι αρμοδιότητες της τελευταίας κατηγορίας δεν έχουν καμία σχέση με τις πρώτες δυο κατηγορίες? Τι κίνητρο θα έχει έτσι κάποιος να πάει επικουρικό στην επαρχία όταν μπορεί να μην το κουνήσει από το νοσοκομείο της μεγάλης πόλης ?