• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Κομνός' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 09:15

    Ειδικά στο άρθρο αυτό η εξειδίκευση (ειδικότερα στην Εντατική) δεν προσμετράται ως επιπλέον προσόν στην προυπηρεσία του κρινόμενου γιατρού, αλλά ούτε και στην εμπειρία (δεν διαφοροποιείται δηλαδή ο χρόνος για την απόκτηση της εξειδίκευσης). Αυτό θα έχει πιθανόν ως συνέπεια να μην επιζητάται πλέον η απόκτηση εξειδίκευσης στην Εντατική Ιατρική. Η εξειδίκευση στην Εντατική είναι απαραίτητη στη ΜΕΘ και το ΤΕΠ και γενικώτερα σε τμήματα όπου απαιτείται εμβάθυνση των γνώσεων, όπως η Αναισθησιολογία, η Παθολογία,η Χειρουργική, η Καρδιολογία και η Πνευμονολογία ειδικά δε σε τμήματα ΜΑΦ. Στα παραπάνω τμήματα ο χρόνος που απαιτείται για την εξειδίκευση (ακόμα και πριν το πέρας της εξειδίκευσης) θα πρέπει να προσμετράται υπέρ του κρινόμενου γιατρού και στην προυπηρεσία και στην συνέντευξη με αυξημένο συντελεστή. Για να γίνει κατανοητό, αν ένας γιατρός αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας και είναι σε παράταση για ένα χρόνο, φέρεται να έχει περισσότερη εμπειρία από ένα γιατρό που είναι εξειδικευόμενος σε ΜΕΘ για το ίδιο χρόνικό διάστημα.