• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Βαζγιουράκης' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 13:23

    Η κατοχή μεταικπαιδευτικών διπλωμάτων όπως για παράδειγμα διεθνείς ή Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις (π.χ. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση σε υπερηχογραφία), σε ποια κατηγορία εντάσσονται? Αποτελούν σίγουρα εκπαιδευτικό έργο, αλλά δεν εμφανίζονται κάπου στα κριτήρια αξιολόγησης. Ευχαριστώ