• Σχόλιο του χρήστη 'Σοφοπουλος Μ' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 14:16

    α.Τι ισχύει με τις ηλικίες, υπάρχει ανώτερο όριο για την υποβολή αιτήσεων? β.Η προϋπηρεσία ΕΣΥ έχει την ιδια βαρύτητα με αυτί του ιδιωτικού τομέα? φ.Η προϋπηρεσία σε ένα μικρο επαρχιακό νοσοκομείο θα έχει την ίδια βαρύτητα με ένα κεντρικό νοσοκομείο? δ.Έχει νόημα να μετράει το αγροτικό ως προϋπηρεσία στις εργαστηριακές ειδικότητες?