• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΚ' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 15:27

    Άρθρο 03, Πίνακας 2: Α. Πολύ συχνά οι συγγραφείς μιας εργασίας μετά το 3ο όνομα δεν έχουν συνεισφέρει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι θα πρέπει να βαθμολογούνται με πολύ μικρότερο συντελεστή σε σύγκριση με τον 1ο και 2ο συγγραφέα. Αντί για 1.40 που προτείνεται, πιστεύω ότι είναι πιό δίκαιος ένας συντελεστής 0.5. Β. Διαχωρισμός των περιοδικών ανάλογα με δείκτη απήχησης > ή = 3. Νομίζω ότι θα ήταν πιο ορθό και δίκαιο να υπολογίζεται ο αθροιστικός δείκτης απήχησης των περιοδικών και να παράγεται ένα άθροισμα ανάλογα με τη σειρά ονομάτων των συγγραφέων. Για παράδειγμα: αθροιστικός δείκτης απήχησης ως 1ο και 2ο όνομα=Χ, κοκ. Υπάρχει τεράστια διαφορά αν ένας υποψήφιος έχει δημοσιεύσει ως 1ο ή 2ο όνομα σε περιοδικό με δείκτη απήχησης 3.5, ενώ ο συνυποψήφιός του έχει δημοσιεύσει σε περιοδικό με δείκτη απείχησης 15. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπισθεί κανόνας ως προς το ποιου έτους δείκτες απήχησης θα υπολογίζονται: οι δείκτες απήχησης που είναι δημόσια διαθέσιμοι κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης για τη θέση ή εκείνοι που θα ισχύουν κατά την εξέταση της αίτησης από την επιτροπή (αν στο μεταξύ έχει αλλάξει το ημερολογιακό έτος);