• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 16:44

    Στο άρθρο 2 με κάποιο τρόπο θα πρέπει να μπορούν όλοι οι υποψήγιοι να βλέπουν το σκεπτικό της μοριοδότησης - βαθμολογίας του κάθε ενδιαφερόμενου. Έτσι θα έχει νόημα η ένσταση. Οι ενστάσεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κοινοποιουνται και να αιτιολογούνται οι αναιρέσεις ή οι αποδοχές αυτών.