• Σχόλιο του χρήστη 'Ηλίας Καραντώνης' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 19:26

    Παρατηρήσεις 1.ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ(πίνακας 1)Ο ιατρός που είναι παρατηρητής στο εξωτερικό και που δουλεύει part time θα έπρεπε να έχει συνελεστή πολύ μικρότερο από αυτή του Επιμτή Β.Επίσης αυτός που παρουσιάζει εμπειρία εξωτερικού πρέπει να προσμετράται το ίδιο με την εμπειρία του εσωτερικού. Τέλος εμπειρία ιδωτικού ιατρείου ,ιδιωτικού θεραπευτηρίου και εν γένει ιδωτικού τομέα πρέπει να είναι σαφώς με πολύ μικρότερο συντελεστή από αυτήν του δημόσιου τομέα!