• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 19:13

    Από την ίδρυση του ΕΣΥ και για μια 20ετια, μέχρι την συνταξιοδότηση μου ως Διευθυντής, έχω γράψει μεγάλο αριθμό εισηγήσεων και έχω συμμετάσχει σε αντίστοιχο αριθμό κρίσεων γιατρών του ΕΣΥ όλων των βαθμίδων. Έχω λοιπόν να παρατηρήσω τα εξής στο σχέδιο της ΥΑ. 1-Με την κατάργηση των εισηγητών το έργο τους ανατίθεται συμφώνα με την § 1 του άρθρου 2 στην ολομέλεια του Συμβουλίου Κρίσης για τον αρχικό πίνακα μοριοδότησης. Η μοριοδότηση, αν μάλιστα ο Διοικητής/τρια δεν είναι ιατρός, στην ουσία θα γίνεται από τα υπόλοιπα 4 ιατρικά μέλη, τα οποία πρακτικώς λόγω του όγκου των φακέλων αλλά και του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων, λόγω της για αρκετά χρόνια, παύσης διορισμών στο ΕΣΥ (συχνά 20 και περισσότεροι υποψήφιοι), θα χρειάζονται περισσότερες ολομέλειες, μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα των 2 εβδομάδων, για την συμπλήρωση των 4 πινάκων μετά την ανάγνωση των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών. Μετά δε την πρώτη, ή και τις, το πιθανότερο, πρώτες εντός δύο βδομάδων συνεδριάσεις για την κατάρτιση του αρχικού πίνακα μοριοδότησης, μετά μια εβδομάδα θα επακολουθεί η 2η συνεδρίαση, για την τελική μοριοδότηση και εντός 10 ημερών η 3η για τις συνεντεύξεις, Σε περίπτωση δε ισοψηφίας οι ισοψηφήσαντες υποψήφιοι επανυποβάλλονται σε συνέντευξη σε 4η Συνεδρίαση. Αναπόφευκτα λοιπόν τα μέλη του Συμβουλίου Κρίσεως για περισσότερο ίσως από 1 μήνα θα πρέπει για την εκλογή ενός ιατρού να περιορίσουν ή να εγκαταλείψουν κάθε άλλη νοσοκομειακή τους ενασχόληση! Βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας : α) οι εισηγητές έκαναν όλη αυτή την διαδικασία που μεταφέρεται τώρα στην πρώτη συνεδρίαση σε όλα τα μέλη της. β) Οι δύο διαφορετικές εισηγήσεις, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, κατέληγαν στους ίδιους υποψηφίους για τις πρώτες θέσεις 2- Ο ανηρτημένος αρχικός πίνακας μοριοδότησης (άρθρο 2, §1) δεν αναφέρεται αν θα έχει μόνο την τελική μοριοδότηση, ή όπως είναι αναγκαίο και την επί μέρους μοριοδότηση του κάθε υποψηφίου, ώστε να διαπιστώνουν οι υποψήφιοι πως προέκυψε η βαθμολόγηση τους συγκριτικά με τους συνυποψήφιους τους.